×

Giống cây con Trà hoa vàng Tam Đảo

30-10-2023
Giống cây con Trà hoa vàng Tam Đảo

Trà hoa vàng Tam Đảo (Camellia tamdaoensis Ninh et Hakoda) .

 • 1200 cây Trà .
 • Trồng ở đất , trồng được 3 năm sắp ra hoa .
 • Tán rộng 40 cm , ngọn  ≥ 90cm .
 • Đường kính 3-4 phân .
 • Cây cao 80cm –  ≥ 1m2 .
 • Cây sinh trưởng phát triển tốthttp://caytrahoavang.vn/

 

 

 • 1400 cây Trà .
 • Cây trong bầu , ươm được 2 năm , rễ um tùm  phát triển tốt .
 • Phân nhánh cao 70 cm .
 • Đường kính ≥ 1 phân  .
 • Cây cao 60 cm .
 • http://caytrahoavang.vn/

 

 

 

 

 

 • 800 cây Trà .
 • Cây trong bầu , ươm được 2 năm , cây sinh trưởng phát triển tốt .
 • Cây cao ≥ 1m .
 • Ngọn cao 80cm .
 • Đường kính ≥ 1,5 cm .http://caytrahoavang.vn/

Tin mới nhất

Địa chỉ mua trà hoa vàng chơi tết

Hải cây hải đường bạch siêu đẹp cho khách

Công dụng và giá trị cây trà hoa vàng

kĩ thuật giâm hom trà hoa vàng

kĩ thuật ghép trà hoa vàng

Tags