×

cây con giống Trà hoa vàng nhiều lông

30-10-2023
cây con giống Trà hoa vàng nhiều lông

Trà hoa vàng nhiều lông (Camellia hirsuta Hakoda et Ninh).

  • 1000 cây Trà .

  • Cây cao 1m .

  • Cây trong bầu , ươm được 2 năm , sinh trưởng phát triển tốt .

  • Đường kính 2-3 phân .

  • Ngọn cao 40cm.

 

http://caytrahoavang.vn/

Tin mới nhất

Công dụng và giá trị cây trà hoa vàng

kĩ thuật giâm hom trà hoa vàng

kĩ thuật ghép trà hoa vàng

Phương pháp kích thích trà hoa vàng ra hoa

Kĩ thuật trồng cây trà hoa vàng

Tags